JEK - Je Eigen Keus in zorg voor jeugd

Team

Eva Douma

Eva Douma

Ambulant begeleider
specialisatie: Passend onderwijs aan kinderen met Downsyndroom, dysfatische ontwikkeling, ondersteunende communicatie met gebaren
Irma Slomp

Irma Slomp

Oprichter JEK, ambulant begeleider, speltherapeut
Specialisatie: Maatwerkdagen binnen het onderwijs voor kinderen met Downsyndroom, dysfatische ontwikkeling
Lisanne Vos

Lisanne Vos

Ambulant begeleider
Specialisatie: Passend onderwijs aan kinderen met leer en ontwikkelingsstoornissen
Lydia Keuning

Lydia Keuning

Speltherapeut, ambulant begeleider
Milou Stalvord

Milou Stalvord

Reflexintegratietherapeut, psychomotorisch kindercoach, visuele screener
Suzanne Riksen

Suzanne Riksen

Ambulant begeleider, creatief therapeut
Wim Slomp

Wim Slomp

Ambulant begeleider, administratie
Yvonne Went

Yvonne Went

Psycholoog, speltherapeut, dynamisch testen voor basisonderwijs