JEK - Je Eigen Keus in zorg voor jeugd

Visie

  • visieJe Eigen Keus (JEK) staat voor het denken en werken vanuit de gedachte dat ieder mens, groot of klein, uniek is en het recht heeft eigen keuzes te maken.
  • JEK werkt mee aan het bevorderen van een inclusieve samenleving.
  • Jij bent wie je bent.
  • Jij voelt en ontwikkelt je het best als je dat zelf kunt doen en als dat aansluit bij hetgeen waar jij mee bezig bent in het tempo dat bij jou past.
  • En dat recht doet aan jouw dromen van nu en voor de toekomst. En je op basis van goede voorlichting in staat bent je eigen keus te maken.
  • Dat het traject dat we samen oplopen een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.

Doelstelling

  • JEK – je eigen keus, steunt, denkt en zoekt mee met als doel de mogelijkheden van het kind/jongeren en betrokkenen te vergroten door middel van het verkrijgen van inzichten, kennis en het werken aan vaardigheden.
  • Het opdoen van nieuwe ervaringen en het versterken van innerlijke mogelijkheden.
  • Zowel in het dagelijks leven thuis, op school als op de praktijk.
  • Hierdoor ontstaat er ruimte voor verandering en een optimale ontplooiing van het kind of de jongeren, ouders begeleiders en betrokkenen. Daardoor groeit bij hen het vertrouwen in zichzelf en in elkaar.