JEK - Je Eigen Keus in zorg voor jeugd

Dynamic Assessment

Dynamic Assessment (of interactieve diagnostiek) staat voor; Het methodisch testen om de leerbaarheid en de mate waarin kinderen/jongeren het beste kunnen leren leren, denken en problemen oplossen in kaart brengen. Deze benadering verschilt van het klassieke intelligentie-onderzoek in die zin dat het ‘leren’ zelf (het leerproces) onderwerp is van onderzoek. De onderzoeker is geïnteresseerd in de cognitieve vaardigheden die aan de basis liggen van leren, en – wanneer hierbij problemen opgemerkt worden – in de wijze waarop hij hierin verandering kan brengen. Dit is bijzonder relevant t.a.v. actuele thema’s als het nieuwe leren, natuurlijk leren, competentie gericht onderwijs en natuurlijk in het leren ‘leren’ algemeen.  In tegenstelling tot klassieke intelligentietesten worden tijdens de afname van dynamische testen, hulp en feedback verstrekt, oplossingsstrategieën aangereikt en transfertaken aangeboden.

Dynamic assessment is per definitie een onderwijs- en remediërend gerichte benadering: tijdens het onderzoek wordt – in interactie met het kind of de leerling – gezocht naar de aard van de interventies, die nodig zijn om de cognitieve en sociaal-emotionele problemen die aan de basis liggen van de zwakke prestaties op de test in het bijzonder en de leerproblematiek in het algemeen, te verhelpen. Deze benadering levert informatie op die nuttig en noodzakelijk is voor de remediëring van de leerling. "

Deze manier van testen zal inzicht geven in de problemen die een leerling tegenkomt tijdens het leren maar " plakt geen labels."

Een Dynamic assessment geeft inzicht in het hoe leert de leerling, waar zitten sterk ontwikkelde punten en welke zijn zwak. En hoe kun je de leerling  in en buiten de klas daarmee verder helpen in de ontwikkeling.  (STIBCO, www.stibco.nl , het opleidingsinstituut voor het afnemen van Dynamic Assesment.) 

Een Dynamic assessment afgenomen bij JEK levert niet alleen het inzicht maar ook de praktische tips op voor de mediatoren in de omgeving van de leerling hoe hiermee verder te gaan. En waar nodig een passend hulpaanbod vanuit JEK.

Wil je meer weten  over de verschillen tussen DA en een IQ test? Klik dan hier.