JEK - Je Eigen Keus in zorg voor jeugd

Welkom bij JEK - Je Eigen Keus

welkomJEK -Je Eigen Keus biedt zorg aan/voor jeugd middels :

  • Speltherapie voor alle kinderen van 4-12 jaar die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.
  • Begeleiding aan kinderen en jongeren thuis en op school. Met of zonder leer- en ontwikkelingstoornis. 
  • Dynamic Assessment. Voor kinderen in alle leeftijden en ontwikkel niveau's.
  • Reflex-integratie behandeling. 
  • Ambulante begeleiding aan leerkrachten en ib-ers van het regulier en speciaal basisonderwijs.
  • Psychomotorisch kindercoach en visuele screening

Voor speltherapie, Dynamic Assessment, Reflexintergratie behandeling, psychomotorische kindercoach en visuele screening is  geen wachtlijst.

Voor ambulante begeleiding aan leerkrachten en ib-ers is er geen wachtlijst. Voor structurele begeleiding van een leerling helaas wel.

Lees meer over JEK

Agenda

  • Een leerling met syndroom van Down in de klas.

  • Een afwijkende taal- spraakontwikkeling en dan??!! ( De dysfatische ontwikkeling.)

  • Najaar 2023 voor individuele inschrijving : Een TOS ...ervaar het maar!

  • Op verzoek in gezins of familieverband: Zeg het nu gewoon…!! “